Binalarda Enerji Yöneticiliği

Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğn artırılması anlamını içeren Enerji Verimliliği Kanunu ( ENVER ) kapsamında   yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP'in üstünde olanlar ve/veya inşaat alanı 20.000 m2 üstünde olan Ticari ve hizmet binalarına Enerji Yöneticiliği Hizmetini vermekteyiz.
Enerji yöneticiliği hizmeti kapsamında aşağıdaki ilgili işleri yapılmaktadır:
-Tesisin; enerji tüketen sistemleri  ve ekipmanları üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine edilmesi,
-Tesisin; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol edilmesi,
-Tesisin; enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine edilmesi,
-Tesisin; enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
-Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüd İdaresine verilmesi gerekli belgelerin hazırlanması

Müşteri Hizmetleri

Mesai saatleri içerisinde telefon numaralarımızı arayıp her türlü bilgi ve yardıma ulaşabilirsiniz


Efsane İletişim