AG-OG Elektrik Proje Hizmeti


Elektrik tesisatı Alçak gerilim ve Orta gerilim projeleri tecrübeli kadromuzla yürürlükteki yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Genel olarak proje aşamaları şöyledir:


a) Öneri Raporu: Genel olarak, projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemlerle ilgili alternatif çözümler seçilerek ayrıntılı bir şekilde bir raporla sunulur.

b) Avan Proje: İşletme fonksiyonlarına uygun olan dağıtım sisteminin proje üzerinde panoların yerleşimi, tahmini güç ve aydınlatma hesapları ve tek hat şemaları ile rapordan oluşur.

c) Kesin Proje: Tesisin ön projede kabul edilmiş sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşan projedir.

d) Uygulama Projesi: (Yapım çizimleri ve hesapları) Tesisin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin projesine göre, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak hazırlanan projelerdir.

d) Son durum (yapıldı) Projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanır. Kesin projede yapılan değişiklikler alan veya güç olarak %20’yi aşmamalıdır.

e) Tadilat Projesi: Tesisin onaylanmış uygulama projesinin %20’sinden fazla bir alan veya güç değişimi olması durumunda yapılan projedir.

f) Detaylar: Yapılacak özel imalatları veya tesis elemanlarının birbirleriyle ilgisini etraflı bir şekilde ifade etmek için plan, kesit,görünüş şeklinde hazırlanmış büyük ölçekli çizimlerdir.

h) İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenlenmesi Hizmeti: İşin projesinden imalat kalemlerinin keşif ve metrajları çıkartılarak teknik ve idari şartnamelerin oluşturulması, alınan tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme yapılması esnasında işverene danışmanlık yapılması işlerini kapsamaktadır.