Binalarda Enerji Yöneticiliği


Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğn artırılması anlamını içeren Enerji Verimliliği Kanunu ( ENVER ) kapsamında yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP'in üstünde olanlar ve/veya inşaat alanı 20.000 m2 üstünde olan Ticari ve hizmet binalarına Enerji Yöneticiliği Hizmetini vermekteyiz.


Enerji yöneticiliği hizmeti kapsamında aşağıdaki ilgili işleri yapılmaktadır:

  • Tesisin; enerji tüketen sistemleri ve ekipmanları üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine edilmesi,
  • Tesisin; enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol edilmesi,
  • Tesisin; enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine edilmesi,
  • Tesisin; enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
  • Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüd İdaresine verilmesi gerekli belgelerin hazırlanması