Network ve Server Kurulumu


  • Ağ yapısının projelendirilmesi
  • Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.),
  • elektrik altyapısının montajı
  • Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı
  • Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması
  • Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000,
  • Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
  • Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, 9-web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)
  • Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb.